Powraca obowiązek składania fiskusowi informacji o umowach zawartych z nierezydentami

Powraca obowiązek poinformowania fiskusa o umowach zawartych z nierezydentami. Informację na formularzu ORD-U podatnicy zobowiązani są złożyć do właściwego urzędu skarbowego, do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, czyli do 31 marca 2020 r. Obowiązek dotyczy podatników, którzy w ubiegłym roku (2019)kooperowali z zagranicznymi podmiotami powiązanymi, albo zagraniczną firmą posiadającą w Polsce stałą placówkę.

Przypomnieć należy, że w rozliczeniach za 2018 r. podatnicy nie mieli obowiązku składać informacji na formularzu ORD-U, bowiem mogli oni skorzystać z dyspozycji art. 82 § 1a Ordynacji podatkowej, który zwalniał z takiego obowiązku podmioty składające uproszczone sprawozdania PIT-TB lub CIT-TP tj. informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Zmiany i ponowne wprowadzenie obowiązku złożenia formularz ORD-U do fiskusa wynikają ze zmian wprowadzonych w 2019 r., kiedy to weszła w życie nowelizacja 23 października 2018 r.,(Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), która zmieniła m.in. przepisy o cenach transferowych i zastąpiła sprawozdania PIT-TP i CIT-TP obowiązkiem składania elektronicznego formularza TP-R. Obecnie obowiązek złożenia informacji o umowach zawartych z nierezydentami wynika z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 24 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., poz. 2061).