Postępowania podatkowe

Co zapewniamy

Oferujemy aktywne wsparcie doradcy podatkowego w toku postępowań podatkowych i postępowań przed sądami administracynymi

Przygotowujemy pisma w sprawach podatkowych, takie jak odwołania, skargi, zażalenia skargi oraz kasacyjne, jak również wnioski o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Zastępujemy podatników w trakcie postępowań przed organami podatkowymi i celnymi.

Bierzemy udział w rozprawach przed wojewódzkimi sądami administracynymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, gdzie udział profesjonalnego prawnika jest wymagany przez prawo.

Co zyskujesz

  • Profesjonalne wsparcie prawnika – doradcy podatkowego i adwokata
  • Fachowe przygotowanie wszystkich pism w foku sprawy 
  • Udział prawnika podczas przesłuchań, posiedzeń i rozpraw sądowych

Zadzwoń i umów się na spotkanie
61 897 80 83