Kim jesteśmy

KOMPLEKSOWOŚĆ

Posiadamy różne wykształcenie i doświadczenia, co pozwala nam spojrzeć na problem podatkowy z wielu stron  i znaleźć najbardziej optymalne rozwiązania.

BEZPIECZEŃSTWO

Znajdujemy rozwiązania, które są dla Naszych klientów najbardziej bezpieczne. Ograniczamy ryzyko podatkowe, oferując rozwiązania proste i skuteczne.

DYSPOZYCYJNOŚĆ

Korzystamy z nowoczesnych technologi, aby zapewnić naszym Klientom natychmiastowe wsparcie i szybką reakcję na pojawiające się problemy podatkowe.

CO JEST DLA NAS WAŻNE

Pomagamy rozwiązywać skomplikowane problemy podatkowe oraz podejmować trafne decyzje w sprawach finansowych.

Wspieramy małych i średnich przedsiębiorców, którzy są gotowi na optymalizowanie swojej działalności.

Podatki dochodowe
75%
Podatek VAT i Akcyza
65%
Postępowania podatkowe
95%

"Jestem dumny mogąc płacić podatki na rzecz mojego kraju; byłbym jednak równie dumny, gdyby w grę wchodziła połowa tej kwoty."

Arthur Godfrey (1903-1983)

Opinie naszych Klientów

Wynagrodzenie

Darmowa konsultacja

Darmowa konsultacja

W ramach darmowej konsultacji zweryfikujemy czy Twoja sprawa przed organem podatkowym czy sądem ma szanse powodzenia.

Porada podatkowa

Porada podatkowa

W trakcie spotkania z doradcą podatkowym odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Jeśli wymaga tego poziom skomplikowania sprawy, umówimy się na kolejne spotkanie. Koszt porady podatkowej to 250 złotych.

Spółka z o.o. komandytowa

Spółka z o.o. komandytowa

Założenie standardowej spółki z o.o. komandytowej trwa obecnie do trzech dni. Załatwimy wszelkie formalności za Ciebie. Całkowity koszt założenie takiej spółki to 1500 złotych.

Pełna księgowość

Pełna księgowość

Oferujemy wsparcie w opracowaniu oraz realizacji polityki rachunkowości, sporządzenie planu kont, przyjęcie odpowiednich zasad wyceny oraz prawidłowy dobór wariantu kalkulacji kosztów. Koszt od 500 złotych miesięcznie

Stała obsługa

Stała obsługa

Pozwól aby nasza firma zaopiekowała się Twoją. Powierz nam bieżące problemy prawne i podatkowe Twojej działalności, a my rozwiążemy je za Ciebie. Koszt stałej obsługi już od 500 zł miesięcznie

Blog

Co ze zmianami w podatkach w 2021 roku?

Uchwaloną przez Sejm nowelą, która wprowadza wiele kontrowersyjnych i niekorzystnych dla podatników zmian, jak choćby opodatkowanie spółek komandytowych CIT , zajmuje się obecnie senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Kolejne posiedzenie Senatu zaplanowano na 25-27 listopada. Ustawa musi zostać podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw najpóźniej do 30 listopada. Czy zdążą?

Jeżeli nie zdążą, to z utrwalonego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że niekorzystne zmiany w podatkach dochodowych mogą wejść tylko raz do roku i muszą zostać ogłoszone do końca listopada, by podatnicy mogli się z nimi zapoznać. Czy zatem spółki komandytowe zostaną obciążone CIT od 2021 roku? Czy regulacja pozawalająca na wybór opodatkowania CIT od początku maja 2021 roku będzie argumentem za wejściem w życie ustawy mimo opóźnionego jej ogłoszenia? To wszystko okaże się niebawem.

Być może zaczną obowiązywać jedynie regulacja kontrowersyjnej ustawy, do której na etapie głosować sejmowych dodano szereg rozwiązań związanych z COVID-19. Ogólny zamiar ustawodawcy wynikający z nowelizacji polega na tym, że skoro pandemia COVID-19 nie zakończy się do końca roku, regulacje wprowadzone na początku roku należy wydłużyć na okres do czasu zakończenia pandemii COVID-19. W nowelizacji zawarto szereg zmian, które ułatwiają życie podatnikom w czasie pandemii:

 1. art. 52l ustawy o PIT – Wydłużono możliwości korzystania ze zwiększonych limitów zwolnień przedmiotowych w PIT (o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT) dla:
 • zapomogi, wypłacanej z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji oraz dla zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci  – wydłużono do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19;
 • Zaś dla świadczeń socjalnych dla pracowników w związku z finansowaniem działalności socjalnej rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych oraz dla dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu  – wydłużono do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołany zostanie stan epidemii (zgodnie z zasadą t+1). 
 1. art. 52t ust. 1 ustawy o PIT (analogicznie art. 38l ust. 1 ustawy o CIT) – wydłużono możliwość korzystania z odliczeń kosztów w ramach ulgi B+R;
 • Koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 26e, ponoszone na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19,  podatnik może odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki, o której mowa w art. 44 ust. 3, 3g, 3f i 3h – odliczenie takie można stosować do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19;

(tj. Odliczenie od dochodu kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową prowadzoną w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19)

 1. Analogicznie uczyniono z IP BOX – zmodyfikowano art. 52u ustawy o PIT (analogicznie art. 38m ustawy o CIT): 
 • Podatnicy, osiągający kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19 mogą stosować w trakcie roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.- w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 
 1. art. 52n ustawy o PIT (analogicznie w art. 38g ust. 1 ustawy o CIT, analogicznie art. 57b ust. 1  ustawy o ryczałcie) – Odliczenie od podstawy obliczenia podatku darowizn na przeciwdziałanie COVID-19:
 • Wydłużono możliwość odliczenia od podstawy opodatkowana (u ryczałtowców- wartości przychodu) darowizn przekazanych w celu przeciwdziałania COVID-19 – do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19;

Dodano nowe brzmienie o jakie wartości kwot darowizn można odliczyć od podatku te kwoty (nowa regulacja art. 52n ust. 2 pkt 4-6 ustawy o PIT , analogicznie art. 38g ust. 2 pkt 4-6 ustawy o CIT) :

 • darowanych od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – w wysokości 200 % wartości darowizny;
 • darowanych od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2020 r. – w wysokości 150% wartości darowizny; 
 • darowanych od 1 kwietnia do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – w wysokości 100% wartości darowizny. 
 1. art. 52x ustawy o PIT (analogicznie art. 38p ustawy o CIT, analogicznie art. 57e ustawy o ryczałcie)- darowizny sprzętu komputerowego placówkom oświatowym
 • Wydłużono możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania ( u ryczałtowców- wartości przychodu) wartości darowizn sprzętu komputerowego placówkom oświatowym  – do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19
 • Chodzi tu o darowizny sprzętu komputerowego i tabletów zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata, przekazanych placówkom oświatowym i organizacjom pożytku publicznego. 

Analogicznie jak powyżej dodano nowe brzmienie o jakie wartości darowizn można pomniejszyć podstawę opodatkowania :

 • darowanych od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – w wysokości 200 % wartości darowizny;
 • darowanych od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2020 r. – w wysokości 150% wartości darowizny; 
 • darowanych od 1 kwietnia do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – w wysokości 100% wartości darowizny. 
 1. art. 52pa ustawy o PIT (analogicznie art. 38ha ustawy o CIT)- przychody zwolnione z podatku od przychodów z budynków
 • Dodano wydłużenie tego okresu o okres od 1 stycznia 2021 – do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany – ale tylko pod tym warunkiem, że po 31 grudnia 2020 r. nadal będzie obowiązywał w Polsce stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.
 1. art. 52s ustawy o PIT (analogicznie art. 38k ustawy o CIT) -jednorazowe odpisy amortyzacyjne:
 • Wydłużono możliwość stosowania jednorazowej amortyzacji niektórych środków trwałych – do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19
 • Chodzi wyłącznie o środki trwałe nabyte do produkcji m.in. maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających, medycznej odzieży ochronnej, rękawiczek, okularów, gogli, środków do dezynfekcji i higieny rąk
 1. art. 52w ustawy o PIT (analogicznie art. 38o ustawy o CIT oraz analogicznie art. 57d ustawy o ryczałcie) – ulga na złe długi:
 • Wydłużono do roku podatkowego, w którym obowiązywał będzie stan epidemiczny z powodu COVID-19 możliwość korzystania z preferencji w uldze na złe długi w podatkach dochodowych – ale w przypadku podatników ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19,
 • Wierzyciele będą mogli szybciej korzystać z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych bo już po 30 dniach od zwłoki dłużnika. 
 • Nie ma konieczności czekania 90 dni, tylko tak jak obecnie – jak dłużnik będzie zwlekał z zapłatą, będą mogli pomniejszyć przychód z tego tytułu już po 30 dniach
 1. art. 52q ustawy o PIT (analogicznie art. 38i ustawy o CIT, oraz analogicznie art. 57c ustawy o ryczałcie) – Zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu o wartość nieuregulowanego zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19 
 • dłużnicy nie będą musieli po 90 dniach zwiększać swojego dochodu podatkowego o kwotę niezapłaconą wierzycielowi w roku podatkowym, w którym obowiązywał stan epidemii z powodu COVID-19.
 • Zmodyfikowano przepis o zmodyfikowanie warunków z ust. 1 o to aby dla zastosowania zwolnienia: 
 • w danym roku podatkowym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19;
 • Pozostałe warunki zostały dostosowane do brzmienia „wydłużenia”. 
 • Zastąpiono „2020 r.” Sformułowaniem  „w okresie od 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19”.
 1. art. 52z ustawy o PIT (analogicznie art. 38r ustawy o CIT) – KUP od kupna, wytworzenia przedmiotów darowizn na walkę z COVID-19
 • Chodzi o koszty wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw przekazywanych w formie darowizny na rzecz przeciwdziałania COVID-19 lub darowizn sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych, 
 • Na tej podstawie można zaliczać do KUP koszty poniesione na nabycie/wytworzenie tych darowizn. 
 • Wydłużono możliwość zaliczania tych wydatków do KUP do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19
 1. art. 52za ustawy o PIT (analogicznie art. 38s ustawy o CIT) –  wyłączenie z przychodów z pozarolniczej dział. gosp. Wartości darowizn na rzecz przeciwdziałania COVID-19
 • Wydłużono możliwość stosowania wyłączenia do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. 
 1. art. 38n ustawy o CIT – zachowanie statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej pomimo niespełnienia wymogu rentowności w okresie COVID-19
 • Jednym z warunków utworzenia i funkcjonowania PGK jest – nie zaleganie we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz warunek że PGK osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów, określonych zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach – w wysokości co najmniej 2%.
 • Nie spełnienie warunków sprawia, że PGK nie może być podatnikiem podatku CIT. 
 • W związku z COVID-19 wprowadzono przepis art. 38n ustawy o CIT pozwalający PGK zachować status podatnika (jako PGK) nawet jeżeli nie spełnione zostało wyżej wskazanie kryterium rentowności. 
 • Przepis art. 38n ustawy o CIT w starym brzmieniu obowiązywał wyłącznie do 2020 r. – w nowelizacji ustawodawca wydłużył do roku 2021 dla PGK, która poniesie negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. (jeżeli więc w 2021 r. nie zostanie spełniony warunek rentowności PGK nie utraci swojego statusu) 
 1. art. 52va ustawy o PIT, analogicznie art. 57h ustawy o ryczałcie  – dodano przepis o przekazaniu 1% na OPP po wyznaczonym prawnie terminie. 

Przesunięcie terminów podatkowych w związku z COVID-19

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 ustawodawca postanowił przedłużyć kolejne terminy, przewidziane w prawie podatkowym.

Poniżej przedstawiamy informacje o terminach już przedłużonych oraz planach resortu odnośnie przedłużenia pozostałych terminów.

 1. Termin płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu 2020 roku został przesunięty do 20 sierpnia, zaś wynagrodzeń wypłacanych w kwietniu 2020 r. został przesunięty do 20 października 2020 roku. Pierwotnie terminy te przesunięto do 1 czerwca 2020 r.
 2. Przesunięto do 20 grudnia 2020 termin zapłaty zaliczki za maj 2020 roku od przychodów:
Read More

Ważne zmiany dla podatników w PIT za 2019 r.

15 lutego 2019 r. ruszyła akcja składania zeznań rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2019 r. Szlagierową tegoroczną zmianą jest tzw. mikrorachunek podatkowy, który jest indywidualnym rachunkiem każdego podatnika. W przypadku, gdy okaże się, że podatnik musi zapłacić należny podatek, powinen on wygenerować numer mikrorachunku podatkowego, na który wpłacić podatek, korzystając ze strony „podatki.gov.pl”.

Read More

Podatek od zwrotu przez pracodawcę wydatków za wykorzystanie własnych samochodów do celów służbowych

W doktrynie od pewnego czasu panuje spór – zdanie organów skarbowych przeciwstawia się stanowisku przyjętemu przez sądownictwo administracyjne.

Chodzi mianowicie o sytuacje, w których pracownicy używają swoich prywatnych samochodów do celów firmowych w granicach obszaru wskazanego w umowie o pracę jako miejsce zatrudnienia, a więc w podróżach, które nie spełniają definicji podróży służbowych.

Read More

Split payment – błąd sprzedawcy możliwy do skorygowania przez kupującego

Wraz z dniem 1 listopada 2019, prawodawca ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustawa wprowadził obowiązek stosowania metody podzielonej płatności tzw. „split payment”. Obowiązek stosowania dotyczy transakcji z udziałem towarów i usług wskazanych w 15 załączniku do ustawy o VAT do transakcji przekraczających swoją wartością kwotę 15.000 zł brutto.

Read More

Powraca obowiązek składania fiskusowi informacji o umowach zawartych z nierezydentami

Powraca obowiązek poinformowania fiskusa o umowach zawartych z nierezydentami. Informację na formularzu ORD-U podatnicy zobowiązani są złożyć do właściwego urzędu skarbowego, do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, czyli do 31 marca 2020 r. Obowiązek dotyczy podatników, którzy w ubiegłym roku (2019)kooperowali z zagranicznymi podmiotami powiązanymi, albo zagraniczną firmą posiadającą w Polsce stałą placówkę.

Read More

NSA po stronie podatników ze stosowaniem ulgi na cele mieszkaniowe

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 2020 r., sygn. akt II FPS 4/19 wyjaśnia sporną kwestię dotyczącą możliwości stosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Chodzi mianowicie o sytuację, w której podatnik nieruchomość mieszkalną przed upływem pięciu lat od jej zakupu lub wybudowania w takiej konstrukcji, że podpisuje najpierw umowę przedwstępną, a nabywca wypłaca mu zaliczkę bądź też zadatek na poczet ceny sprzedaży.

Read More

Kontakt

Kontakt

 • EXPERT Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.
 • ul. Szkolna 15/5, 61-832 Poznań
 • tel. / fax: +48 61 897 80 83
 • kancelaria@podatki.expert
Zadzwoń i umów się na spotkanie
61 897 80 83