Przesunięcie terminów podatkowych w związku z COVID-19

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 ustawodawca postanowił przedłużyć kolejne terminy, przewidziane w prawie podatkowym.

Poniżej przedstawiamy informacje o terminach już przedłużonych oraz planach resortu odnośnie przedłużenia pozostałych terminów.

  1. Termin płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu 2020 roku został przesunięty do 20 sierpnia, zaś wynagrodzeń wypłacanych w kwietniu 2020 r. został przesunięty do 20 października 2020 roku. Pierwotnie terminy te przesunięto do 1 czerwca 2020 r.
  2. Przesunięto do 20 grudnia 2020 termin zapłaty zaliczki za maj 2020 roku od przychodów:

– ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,

– z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy,

– z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, tj. przez osoby na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, z praw autorskich i praw pokrewnych.

Przesunięcie terminu nie dotyczy zaliczek od przychodów menedżerów, członków zarządów i rad nadzorczych ani innych kategorii przychodów z działalności wykonywanej osobiście, np. osiąganych przez biegłych. Przesunięcie nie dotyczy również osób, które uzyskują przychody od zagranicznych firm i same obliczają za siebie oraz wpłacają do urzędu zaliczki na PIT.

Zwracamy uwagę, że przesunięcie terminów zaliczek z maja 2020 roku  dotyczy płatników, którzy „ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19”.  Żaden z przepisów nie definiuje tego pojęcia, dlatego warto zadbać o udokumentowanie negatywnych skutków epidemii na wypadek przyszłej kontroli.

  1. Ministerstwo Finansów planuje dalsze przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla wszystkich podatników (dużych i MŚP) z 1 lipca 2020 r. na  dzień 1 października 2020 roku. Ministerstwo nie poinformowało jednak o planach przesunięcia terminu wprowadzenia nowej matrycy VAT, który został już raz przesunięty z 1 kwietnia na 1 lipca 2020; 
  2. W procedowanych obecnie przez Sejm przepisach tzw. czwartej tarczy antykryzysowej (ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw) przewidziano zawieszenie biegu terminów zgłaszania schematów podatkowych. Jeżeli regulacja wejdzie w życie w tym kształcie bieg tych terminów nie rozpocznie się, a rozpoczęte podlegając będą zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii. W przypadku transgranicznych schematów podatkowych planuje się wprowadzenie zastrzeżenia, iż przedłużenie terminów dotyczących takich schematów nie przekroczyć daty 30 czerwca 2020 r.