Archive: 21 lutego, 2020

Split payment – błąd sprzedawcy możliwy do skorygowania przez kupującego

Wraz z dniem 1 listopada 2019, prawodawca ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustawa wprowadził obowiązek stosowania metody podzielonej płatności tzw. „split payment”. Obowiązek stosowania dotyczy transakcji z udziałem towarów i usług wskazanych w 15 załączniku do ustawy o VAT do transakcji przekraczających swoją wartością kwotę 15.000 zł brutto.

Read More

Powraca obowiązek składania fiskusowi informacji o umowach zawartych z nierezydentami

Powraca obowiązek poinformowania fiskusa o umowach zawartych z nierezydentami. Informację na formularzu ORD-U podatnicy zobowiązani są złożyć do właściwego urzędu skarbowego, do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, czyli do 31 marca 2020 r. Obowiązek dotyczy podatników, którzy w ubiegłym roku (2019)kooperowali z zagranicznymi podmiotami powiązanymi, albo zagraniczną firmą posiadającą w Polsce stałą placówkę.

Read More

NSA po stronie podatników ze stosowaniem ulgi na cele mieszkaniowe

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 2020 r., sygn. akt II FPS 4/19 wyjaśnia sporną kwestię dotyczącą możliwości stosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Chodzi mianowicie o sytuację, w której podatnik nieruchomość mieszkalną przed upływem pięciu lat od jej zakupu lub wybudowania w takiej konstrukcji, że podpisuje najpierw umowę przedwstępną, a nabywca wypłaca mu zaliczkę bądź też zadatek na poczet ceny sprzedaży.

Read More

Nowa matryca VAT od kwietnia 2020 r.

Nowa matryca stawek podatku VAT zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów wejdzie w życie wraz z dniem 1 kwietnia 2020 r., na podstawie nowelizacji z dnia 9 sierpnia 2019 r. ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Nowa matryca stawek zastąpi obecnie obowiązującą Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług z 2008 r. W zamian wprowadzona zostanie do polskiego systemu podatku VAT w zakresie towarów unijna nomenklatura scalona (CN). W zakresie usług natomiast pozostanie obecnie obowiązująca Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (z 2015 r.).

Read More

Ulga dla młodych w zeznaniu proaktowym za 2019 r.

Podobnie jak w roku ubiegłym, również w zeznaniu za rok 2019, podatnik będzie mógł skorzystać z platformy „Twój e-PIT”. W tamach tej usługi fiskus wypełni tak jak rok temu zeznania PIT-37 i PIT-38 (w tym roku również PIT-36, ale tylko osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej). Resort finansów wskazał, że w platformie „Twój e-PIT” uwzględniona zostanie tzw. „ulga dla młodych” (będzie wpisywana automatycznie na podstawie informacji z PIT-11 w 25. wersji formularza).

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
61 897 80 83