Ulga dla młodych w zeznaniu proaktowym za 2019 r.

Podobnie jak w roku ubiegłym, również w zeznaniu za rok 2019, podatnik będzie mógł skorzystać z platformy „Twój e-PIT”. W tamach tej usługi fiskus wypełni tak jak rok temu zeznania PIT-37 i PIT-38 (w tym roku również PIT-36, ale tylko osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej). Resort finansów wskazał, że w platformie „Twój e-PIT” uwzględniona zostanie tzw. „ulga dla młodych” (będzie wpisywana automatycznie na podstawie informacji z PIT-11 w 25. wersji formularza).

Wprowadzona w 2019 r. tzw. „ulga dla młodych” pozwala osobom, które nie ukończyły 26. roku życia, osiągającym dochody ze stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej, a także z umów zlecenia zawartych z firmą, zaoszczędzić na podatkach. Tym samym większa o podatek dochodowy część dochodów podatników pozostaje w ich portfelach. Ulgą objęte są przychody z pracy oraz umów zlecenia do wysokości 85.528 zł w roku podatkowym. Jednak z racji tego, że ulga wprowadzona w 2019 r. Zaczęła obowiązywać dopiero od sierpnia, w zeznaniu za rok 2018 limit zwolnienia wynosi 5/12 limitu rocznego, a więc 35.636,67 zł. Dopiero w sytuacji, gdy objęty ową podatnik zarabia więcej niż wyznaczony nimi, to dopiero nadwyżka będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Zarówno dla podatników, jak i fiskusa wprowadzona w 2019 r. ulga jest nowością, a zeznania za 2019 r. będą pierwszymi, które uwzględniać będą ulgę. W związku z tym podatnicy chcący skorzystać z platformy „Twój e-PIT” powinni mieć na uwadze nastepujące kwestie:

  1. Jeżeli nie złożyli oni w 2019 r. swojemu pracodawcy oświadczenia o objęciu jego przychodów ulgą w 2019 r., przez co pracodawca pobrał zaliczki na podatek – wówczas podatnik otrzyma e-PIT z wyliczoną ulgą dla młodych i informacją o zaliczce, którą pracodawca pobrał, a która przysługuje do zwrotu;
  2. Jeżeli podatnik miał dochody w całości objęte ulgą, to po zalogowaniu w usłudze Twój e-PIT otrzyma taką informację i nie musi wówczas składać PIT;
  3. Jeżeli podatnik miał dodatkowe dochody (np. z najmu), to powinien uzupełnić udostępnione mu zeznanie za 2019 r. i je wysłać.