Sprzedaż samochodu firmowego bez PIT

Jednoosobowi przedsiębiorcy często dokonują zakupu samochodu osobowego na firmę. Jest to rozwiązanie korzystne podatkowo, bo pozwala po pierwsze na wygenerowanie i późniejsze rozliczenie sporych kosztów dla firmy, a po drugie odliczyć VAT od całość lub część wydatków związanych z samym nabyciem auta i jego eksploatacją. Co zrobić by uniknąć podatków przy jego ewentualnej sprzedaży?

Co do zasady sprzedaż pojazdu, który funkcjonuje w ramach firmy jednoosobowej wiąże się z powstaniem po stronie podatnika przychodu i obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Uniknąć tego podatku nie da się w krótkiej perspektywie przez wcześniejsze wycofanie samochodu z działalności gospodarczej, przesunięcie go do majątku osobistego i późniejszej sprzedaż. Przepisy przewidują bowiem, że w ciągu 6 lat od wycofania samochodu z majątku spółki podatek dochodowy i tak wystąpi.

Jest jednak sposób na jego uniknięcie. Wiąże się on z wycofaniem samochodu z działalności gospodarczej, jego darowaniem na rzecz osoby najbliższej i sprzedaży auta przez tę osobę po pół roku od darowizny. Wówczas może nastąpić darowizna zwrotna uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy na rzecz pierwotnego właściciela. Wszystkie te operacje są pod pewnymi warunkami zwolnione z podatku dochodowego i podatku od darowizny. Warunkiem jest skonstruowane i zawarcie odpowiednich umów, złożenie w odpowiednim czasie deklaracji do urzędu skarbowego o skorzystaniu ze zwolnienia od podatku od darowizn oraz zaplanowanie operacji z półrocznym wyprzedzeniem. Do zaoszczędzenia jest jednak sporo, szczególnie gdy samochód jest wciąż dużo wart.

Rozliczenie podatku do towarów i usług przy takiej transakcji to odrębna kwestia, która zależy od tego czy podatnik odliczył on nabycia pojazdu i związanych z nim niektórych kosztów podatek. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu.