Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową

Spółka cywilna jest najpopularniejszą formą prowadzenia biznesu. Powodem tej popularności jest prostota założenia spółki cywilnej, wystarczy kartka papieru, kilka zdań i rejestracja w CEiDG. Oprócz zalet spółka cywilna posiada jednak pewne wady, nie chroni majątku wspólników przed roszczeniami wierzycieli, a w razie śmierci jednego ze wspólników firmę najczęściej trzeba zamknąć.

Spółki cywilne powstałe w latach 90-tych zgromadziły najczęściej znaczny majątek, cieszą się uznaną renomą na rynku, dysponują określonymi zezwoleniami, licencjami i koncesjami. Z tych względów nie zawsze możliwa jest restrukturyzacja działalności poprzez utworzenie nowej spółki i wniesienie do niej majątku spółki cywilnej. Dla osób, którym zależy na pełnej kontynuacji prowadzonego biznesu polecamy inną drogę.

Sprawdzonym przez nas rozwiązaniem jest przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową. Dotychczasowi wspólnicy spółki cywilnej stają się komandytariuszami, czyli wspólnikami, którzy odpowiadają do wysokości wybranej przez siebie sumy. Wspólnikiem, który odpowiada za zobowiązania spółki w pełnej wysokości (komplementariuszem) jest nowo utworzona spółka z o.o. Taka struktura pozwala na ograniczenie odpowiedzialności dotychczasowych wspólników spółki cywilnej na podobnych zasadach jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opodatkowanie spółki komandytowej przebiega na podobnych zasadach jak w spółce cywilnej. Dochody osiągane przez spółkę są opodatkowane jednokrotnie na poziomie wspólników podatkiem PIT w wysokości 19%. Prowadzenie biznesu w formie spółki komandytowej wymaga prowadzenia pełnej księgowości.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową wymaga podjęcia uchwały przed notariuszem oraz złożenia wniosku do sądu rejestrowego. Przekształcenie następuje z chwilą wpisu zmian w KRS, dlatego warto złożyć wniosek o wpis przekształcenia w ściśle określonym dniu, tak aby nie być zaskoczonym koniecznością otwarcia ksiąg rachunkowych w środku miesiąca. Z naszego doświadczenia wynika, że sądy rejestrowe przychylają się do wniosku o dokonanie wpisu z pierwszym dniem następnego miesiąca. Jest to również doskonały sposób na przyspieszenie wpisu. Przy odpowiedniem skonstruowaniu uchwał i wniosków cała procedura może zająć raptem trzy tygodnie.