Author Archive:

Ważne zmiany dla podatników w PIT za 2019 r.

15 lutego 2019 r. ruszyła akcja składania zeznań rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2019 r. Szlagierową tegoroczną zmianą jest tzw. mikrorachunek podatkowy, który jest indywidualnym rachunkiem każdego podatnika. W przypadku, gdy okaże się, że podatnik musi zapłacić należny podatek, powinen on wygenerować numer mikrorachunku podatkowego, na który wpłacić podatek, korzystając ze strony „podatki.gov.pl”.

Read More

Podatek od zwrotu przez pracodawcę wydatków za wykorzystanie własnych samochodów do celów służbowych

W doktrynie od pewnego czasu panuje spór – zdanie organów skarbowych przeciwstawia się stanowisku przyjętemu przez sądownictwo administracyjne.

Chodzi mianowicie o sytuacje, w których pracownicy używają swoich prywatnych samochodów do celów firmowych w granicach obszaru wskazanego w umowie o pracę jako miejsce zatrudnienia, a więc w podróżach, które nie spełniają definicji podróży służbowych.

Read More

Split payment – błąd sprzedawcy możliwy do skorygowania przez kupującego

Wraz z dniem 1 listopada 2019, prawodawca ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustawa wprowadził obowiązek stosowania metody podzielonej płatności tzw. „split payment”. Obowiązek stosowania dotyczy transakcji z udziałem towarów i usług wskazanych w 15 załączniku do ustawy o VAT do transakcji przekraczających swoją wartością kwotę 15.000 zł brutto.

Read More

Powraca obowiązek składania fiskusowi informacji o umowach zawartych z nierezydentami

Powraca obowiązek poinformowania fiskusa o umowach zawartych z nierezydentami. Informację na formularzu ORD-U podatnicy zobowiązani są złożyć do właściwego urzędu skarbowego, do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, czyli do 31 marca 2020 r. Obowiązek dotyczy podatników, którzy w ubiegłym roku (2019)kooperowali z zagranicznymi podmiotami powiązanymi, albo zagraniczną firmą posiadającą w Polsce stałą placówkę.

Read More

NSA po stronie podatników ze stosowaniem ulgi na cele mieszkaniowe

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 2020 r., sygn. akt II FPS 4/19 wyjaśnia sporną kwestię dotyczącą możliwości stosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Chodzi mianowicie o sytuację, w której podatnik nieruchomość mieszkalną przed upływem pięciu lat od jej zakupu lub wybudowania w takiej konstrukcji, że podpisuje najpierw umowę przedwstępną, a nabywca wypłaca mu zaliczkę bądź też zadatek na poczet ceny sprzedaży.

Read More

Nowa matryca VAT od kwietnia 2020 r.

Nowa matryca stawek podatku VAT zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów wejdzie w życie wraz z dniem 1 kwietnia 2020 r., na podstawie nowelizacji z dnia 9 sierpnia 2019 r. ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Nowa matryca stawek zastąpi obecnie obowiązującą Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług z 2008 r. W zamian wprowadzona zostanie do polskiego systemu podatku VAT w zakresie towarów unijna nomenklatura scalona (CN). W zakresie usług natomiast pozostanie obecnie obowiązująca Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (z 2015 r.).

Read More

Ulga dla młodych w zeznaniu proaktowym za 2019 r.

Podobnie jak w roku ubiegłym, również w zeznaniu za rok 2019, podatnik będzie mógł skorzystać z platformy „Twój e-PIT”. W tamach tej usługi fiskus wypełni tak jak rok temu zeznania PIT-37 i PIT-38 (w tym roku również PIT-36, ale tylko osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej). Resort finansów wskazał, że w platformie „Twój e-PIT” uwzględniona zostanie tzw. „ulga dla młodych” (będzie wpisywana automatycznie na podstawie informacji z PIT-11 w 25. wersji formularza).

Read More

IP-BOX

Wprowadzone w życie wraz z dniem 1 stycznia 2019 r. rozwiązanie w podatkach dochodowych cieszy się obecnie ogromnym zainteresowaniem podatników. Instytucja tzw. IP-BOX pozwala opodatkować dochody uzyskiwane z tytułu kwalifikowanych praw autorskich preferencyjną stawką 5%.

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
61 897 80 83